OBITELJSKI SMJEŠTAJ otoka Krka

Obiteljski smještaj otoka Krka

UVJETI POSLOVANJA

1. Ponuda
P.A. Molnar-Gabor sa sjedištem u Milohnićima bb, 51500 Milohnići (u daljnjem tekstu agencija), osigurava gostu uslugu smještaja, posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun, prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.krktourist.com

2. Rezervacije i plaćanje
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom potvrde rezervacije gost potvrđuje da je u cijelosti upoznat s ovim Općim uvjetima. Shodno tome, sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za samu agenciju.

Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtijeva proces rezervacije.

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu 20% od ukupne cijene smještaja na žiro račun turističke agencije.

Uvjeti plaćanja

Sredstva plaćanja:
a) gotovina za tuzemna plaćanja – opća uplatnica, e-banking
b) bankovna doznaka iz inozemstva

Modeli plaćanja:
a) Plaćanje cjelokupnog iznosa
Primjenjuje se za sve last minute bookinge, izlete i rent-a-car, te bookinge zaprimljene 15 dana prije datuma dolaska, kao i za rezervacije svjetionika i villa primljene 30 dana prije dolaska
b) Plaćanje 20% cjelokupnog iznosa za potvrdu rezervacije, unutar 2 radna dana (ukoliko nije drugačije naznačeno)

Preostalih 80% od iznosa potrebno je uplatiti osobno u agenciji, isključivo u gotovini.

VAŽNO: Ponuda vrijedi 2 dana (ukoliko nije drugačije naznačeno). Imajte na umu da se ova ponuda temelji na trenutnom tečaju valute i podložna je promjenama u tečaju. Ovisno o tečaju valute u vrijeme konačne uplate, cijena se u skladu s tim može povećati ili smanjiti. Ukoliko se želite zaštiti od povećanja cijene, možete uplatiti cjelokupni iznos u trenutku potvrde rezervacije. Sve usluge unutar ove ponude ovise o raspoloživosti.

Konačnu uplatu izvršiti do: najkasnije 2 radna dana po primitku ponude.

3. Cijena usluge
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Smještajni kapaciteti se iznajmljuju namješteni i primjereno opremljeni, u skladu s kategoriziranim standardom, a cijena najma uključuje posteljinu, ručnike, vodu, struju i plin.

Dodatne usluge nisu uključene u cijenu smještaja (npr. kućni ljubimci) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego je navedeno u ponudi ili na voucheru, pružatelj usluga može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ima pravo tražiti nadoplatu za nenajavljene goste. Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa opisom i kapacitetom smještajne jedinice.

Iznajmljivač nije dužan produžiti trajanje usluga preko perioda navedenog na voucheru/uputnici, ali uz adekvatnu nadoplatu može produžiti uslugu smještaja, ako je u mogućnosti. Iznajmljivač nije dužan pružiti usluge koje nisu navedene u voucheru.

Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije i/ili potvrde rezervacije od strane gosta, agencija obavještava gosta o promjeni cijene. Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije.

Za boravak kraći od četiri dana cijena se uvećava za 30%.

Gosti plaćaju jednokratne troškove prijave u iznosu od 20 kn po osobi i ekološku pristojbu u iznosu 1,00 kn po osobi i danu - visinu koje utvrđuje lokalna samouprava.

U nekim smještajnim objektima naplaćuje se dodatno i boravišna pristojba. Boravišna pristojba propisana je zakonom i iznosi od 6,00 kn do 8,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe, ovisno o sezoni i kategoriji turističkog mjesta. Osobe starosti od 12-18. godina imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Kao dob odnosno starost uzima se u obzir dob/godine u periodu korištenja usluga smještaja.

Agencija se obvezuje kod slanja ponude posebno naznačiti i cijene usluga boravišne i ekološke pristojbe, prijave te ostalih usluga i osiguranja ukoliko ih navedeni objekt naplaćuje.

4. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije.
Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim mjestima su različiti i nisu usporedivi. Iznajmljivači zadržavaju pravo izmjene eksterijera/interijera, namještaja, dodataka, uređaja ili drugih reklamiranih aktivnosti bez prvotne najave.

Sve numeričke vrijednosti (površine, udaljenosti,...) navedene su uz toleranciju od +/- 20% .
Svaki gost mora biti primljen u urednu smještajnu jedinicu. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna bit će dostupne dodatne plahte i ručnici.

Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14:00 sati, a na dan odlaska moraju napustiti smještajnu jedinicu do 10:00 sati. Predaja ključa smještajne jedinice se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili u agenciji prilikom registracije gosta.

5. Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme odmora nastupa izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti (u slučaju bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; te izvanrednih okolnosti- prirodni događaji: potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države: mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

Agencija tada uz pomoć vlasnika gostu nudi zamjenski smještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. Ponuđeni smještaj treba biti iste ili više kategorije, po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

6. Pravo gosta na promjene i otkaz
Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem. U slučaju fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

P.A. Molnar-Gabor otkaz rezervacije naplaćuje 20% za otkazivanje do 7 dana prije dolaska za rezervacije hotelskog smještaja, privatnog smještaja i krstarenja, te 100% za otkazivanje poslije tog roka ili no show.

7. Obveze agencije i vlasnika
Dužnost agencije je briga o provedbi usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obaveze izvršiti u potpunosti i na opisan način, u dobroj vjeri savjesnog privrednika u skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima.

8. Obveze gosta
Gost je obvezan:
posjedovati ispravne putne isprave
poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
vlasniku nadoknaditi u cijelosti svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici
pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, u slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta, na zahtjev davaoca, usluga ne oslobađa gosta podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period, a ukoliko se davaoc usluga složi da gost nije obvezan podmiriti cjelokupni rezervirani period, a radi se o realiziranom boravku do 3 noćenja (1,2 ili 3 noćenja) cijena realiziranih noćenja uvećava se za 30 % (dodatak za kraći boravak).

Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

Kućni ljubimci su u određenim smještajnim kapacitetima dobrodošli uz prethodnu najavu. Dovođenje ljubimaca na odmor podrazumijeva da je on cijelo vrijeme pod nadzorom gosta, te da ga se ne ostavlja na duži period u sobi bez nadzora.

9. Politika privatnosti
Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

10. Prigovori
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti MOLNAR-GABOR D.O.O.. Gost je dužan surađivati s predstavnikom MOLNAR-GABOR-a i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, MOLNAR-GABOR nije dužan uvažiti naknadni prigovor.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Sukladno čl. 6. st 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu pruženih usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to:
Adresa: MOLNAR-GABOR d.o.o., Brzac 97, 51500 Krk, Hrvatska
ili na
e-mail adresu: info@krktourist.hr,
odnosno, na telefax broj: +385 51 880186
ili podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru:
MOLNAR-GABOR d.o.o., Milohnići bb, 51500 Krk

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

11. Nadležnost suda
Svi prigovori nastojati će se riješiti sporazumno. Za slučaj da se prigovori i nesporazumi ne mogu rješiti sporazumno utvrđuje se nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci.


MOLNAR – GABOR d.o.o.
Putnička agencija
HR-AB-51-040227918
Krk, Brzac 97
Upisan u registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS:040227918
OIB: 24844233963
Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u rijeci : MBS 040227918 / Tt – 06/513-4
e-mail adresa : info@krktourist.com

Voditelj poslovnice: Endrea Molnar Božić.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb.

Molimo pričekajte, rezultati vaše pretrage će se uskoro učitati...Poštovani,
zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu za obiteljski smještaj na otoku Krku. Upravo ćete biti preusmjereni na booking stranicu naše partner agencije kako biste dovršili proces rezervacije.

Veselimo se Vašem dolasku!
Turistička zajednica otoka Krka