OBITELJSKI SMJEŠTAJ otoka Krka

Obiteljski smještaj otoka Krka

Curicta 1

Trenutačno nemamo raspoloživog smještaja u ovoj jedinici
od 134
 • Broj osoba

 • 01.01.-01.06.2019

 • 01.06.-15.06.2019

 • 15.06.-06.07.2019

 • 06.07.-24.08.2019

 • 24.08.-31.08.2019

 • 31.08.-07.09.2019

 • 07.09.-14.09.2019

 • 14.09.-01.01.2020

 • 2+1

 • 134 €

 • 147 €

 • 159 €

 • 171 €

 • 183 €

 • 171 €

 • 134 €

 • 110 €

 • 2

 • 134 €

 • 147 €

 • 159 €

 • 171 €

 • 183 €

 • 171 €

 • 134 €

 • 110 €

Broj osoba
14.09.-01.01.2020
134 €
07.09.-14.09.2019
147 €
31.08.-07.09.2019
159 €
24.08.-31.08.2019
171 €
06.07.-24.08.2019
183 €
15.06.-06.07.2019
171 €
01.06.-15.06.2019
134 €
01.01.-01.06.2019
110 €

Napomene i doplate

Prijava (po osobi): 4,00 EUR
Eko taksa (12-99): 0,15 EUR / dan

Minimalni boravak i dan dolaska

14.09.-01.01.2020 - Minimalni boravak: 1 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
07.09.-14.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
31.08.-07.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
24.08.-31.08.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
06.07.-24.08.2019 - Minimalni boravak: 5 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
15.06.-06.07.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
01.06.-15.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
01.01.-01.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani

Curicta 2

Trenutačno nemamo raspoloživog smještaja u ovoj jedinici
od 134
 • Broj osoba

 • 01.01.-01.06.2019

 • 01.06.-15.06.2019

 • 15.06.-06.07.2019

 • 06.07.-24.08.2019

 • 24.08.-31.08.2019

 • 31.08.-07.09.2019

 • 07.09.-14.09.2019

 • 14.09.-01.01.2020

 • 2

 • 110 €

 • 134 €

 • 171 €

 • 183 €

 • 171 €

 • 159 €

 • 147 €

 • 134 €

 • 2+1

 • 110 €

 • 134 €

 • 171 €

 • 183 €

 • 171 €

 • 159 €

 • 147 €

 • 134 €

Broj osoba
01.01.-01.06.2019
110 €
01.06.-15.06.2019
134 €
15.06.-06.07.2019
171 €
06.07.-24.08.2019
183 €
24.08.-31.08.2019
171 €
31.08.-07.09.2019
159 €
07.09.-14.09.2019
147 €
14.09.-01.01.2020
134 €

Napomene i doplate

Prijava (po osobi): 4,00 EUR
Eko taksa  (12-99): 0,15 EUR / dan

Minimalni boravak i dan dolaska

01.01.-01.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
01.06.-15.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
15.06.-06.07.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
06.07.-24.08.2019 - Minimalni boravak: 5 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
24.08.-31.08.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
31.08.-07.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
07.09.-14.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
14.09.-01.01.2020 - Minimalni boravak: 1 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani

Curicta 3

Trenutačno nemamo raspoloživog smještaja u ovoj jedinici
od 134
 • Broj osoba

 • 01.01.-01.06.2019

 • 01.06.-15.06.2019

 • 15.06.-06.07.2019

 • 06.07.-24.08.2019

 • 24.08.-31.08.2019

 • 31.08.-07.09.2019

 • 07.09.-14.09.2019

 • 14.09.-01.01.2020

 • 2

 • 110 €

 • 134 €

 • 171 €

 • 183 €

 • 171 €

 • 159 €

 • 147 €

 • 134 €

 • 2+1

 • 110 €

 • 134 €

 • 171 €

 • 183 €

 • 171 €

 • 159 €

 • 147 €

 • 134 €

Broj osoba
01.01.-01.06.2019
110 €
01.06.-15.06.2019
134 €
15.06.-06.07.2019
171 €
06.07.-24.08.2019
183 €
24.08.-31.08.2019
171 €
31.08.-07.09.2019
159 €
07.09.-14.09.2019
147 €
14.09.-01.01.2020
134 €

Napomene i doplate

Prijava (po osobi): 4,00 EUR
Eko taksa  (12-99): 0,15 EUR / dan

Minimalni boravak i dan dolaska

01.01.-01.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
01.06.-15.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
15.06.-06.07.2019 - Minimalni boravak: 5 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
06.07.-24.08.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
24.08.-31.08.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
31.08.-07.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
07.09.-14.09.2019 - Minimalni boravak: 1 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
14.09.-01.01.2020 - Minimalni boravak: 1 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani

Curicta 4

Trenutačno nemamo raspoloživog smještaja u ovoj jedinici
od 98
 • Broj osoba

 • 01.01.-01.06.2019

 • 01.06.-15.06.2019

 • 15.06.-06.07.2019

 • 06.07.-24.08.2019

 • 24.08.-31.08.2019

 • 31.08.-07.09.2019

 • 07.09.-14.09.2019

 • 14.09.-01.01.2020

 • 2

 • 78 €

 • 98 €

 • 134 €

 • 147 €

 • 134 €

 • 122 €

 • 110 €

 • 98 €

Broj osoba
01.01.-01.06.2019
78 €
01.06.-15.06.2019
98 €
15.06.-06.07.2019
134 €
06.07.-24.08.2019
147 €
24.08.-31.08.2019
134 €
31.08.-07.09.2019
122 €
07.09.-14.09.2019
110 €
14.09.-01.01.2020
98 €

Napomene i doplate

Prijava (po osobi): 4,00 EUR
Eko taksa  (12-99): 0,15 EUR / dan

Minimalni boravak i dan dolaska

01.01.-01.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
01.06.-15.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
15.06.-06.07.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
06.07.-24.08.2019 - Minimalni boravak: 5 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
24.08.-31.08.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
31.08.-07.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
07.09.-14.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
14.09.-01.01.2020 - Minimalni boravak: 1 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani

Curicta 5

Trenutačno nemamo raspoloživog smještaja u ovoj jedinici
od 98
 • Broj osoba

 • 01.01.-01.06.2019

 • 01.06.-15.06.2019

 • 15.06.-06.07.2019

 • 06.07.-24.08.2019

 • 24.08.-31.08.2019

 • 31.08.-07.09.2019

 • 07.09.-14.09.2019

 • 14.09.-01.01.2020

 • 2

 • 78 €

 • 98 €

 • 134 €

 • 147 €

 • 134 €

 • 122 €

 • 110 €

 • 98 €

Broj osoba
01.01.-01.06.2019
78 €
01.06.-15.06.2019
98 €
15.06.-06.07.2019
134 €
06.07.-24.08.2019
147 €
24.08.-31.08.2019
134 €
31.08.-07.09.2019
122 €
07.09.-14.09.2019
110 €
14.09.-01.01.2020
98 €

Napomene i doplate

Prijava (po osobi): 4,00 EUR
Eko taksa  (12-99): 0,15 EUR / dan

Minimalni boravak i dan dolaska

01.01.-01.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
01.06.-15.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
15.06.-06.07.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
06.07.-24.08.2019 - Minimalni boravak: 5 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
24.08.-31.08.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
31.08.-07.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
07.09.-14.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
14.09.-01.01.2020 - Minimalni boravak: 1 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani

Curicta 6

Trenutačno nemamo raspoloživog smještaja u ovoj jedinici
od 98
 • Broj osoba

 • 01.01.-01.06.2019

 • 01.06.-15.06.2019

 • 15.06.-06.07.2019

 • 06.07.-24.08.2019

 • 24.08.-31.08.2019

 • 31.08.-07.09.2019

 • 07.09.-14.09.2019

 • 14.09.-01.01.2020

 • 2

 • 78 €

 • 98 €

 • 134 €

 • 147 €

 • 134 €

 • 122 €

 • 110 €

 • 98 €

Broj osoba
01.01.-01.06.2019
78 €
01.06.-15.06.2019
98 €
15.06.-06.07.2019
134 €
06.07.-24.08.2019
147 €
24.08.-31.08.2019
134 €
31.08.-07.09.2019
122 €
07.09.-14.09.2019
110 €
14.09.-01.01.2020
98 €

Napomene i doplate

Prijava (po osobi): 4,00 EUR
Eko taksa  (12-99): 0,15 EUR / dan

Minimalni boravak i dan dolaska

01.01.-01.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
01.06.-15.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
15.06.-06.07.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
06.07.-24.08.2019 - Minimalni boravak: 5 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
24.08.-31.08.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
31.08.-07.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
07.09.-14.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
14.09.-01.01.2020 - Minimalni boravak: 1 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani

Curicta 7

Trenutačno nemamo raspoloživog smještaja u ovoj jedinici
od 98
 • Broj osoba

 • 01.01.-01.06.2019

 • 01.06.-15.06.2019

 • 15.06.-06.07.2019

 • 06.07.-24.08.2019

 • 24.08.-31.08.2019

 • 31.08.-07.09.2019

 • 07.09.-14.09.2019

 • 14.09.-01.01.2020

 • 2

 • 78 €

 • 98 €

 • 134 €

 • 147 €

 • 134 €

 • 122 €

 • 110 €

 • 98 €

Broj osoba
01.01.-01.06.2019
78 €
01.06.-15.06.2019
98 €
15.06.-06.07.2019
134 €
06.07.-24.08.2019
147 €
24.08.-31.08.2019
134 €
31.08.-07.09.2019
122 €
07.09.-14.09.2019
110 €
14.09.-01.01.2020
98 €

Napomene i doplate

Prijava (po osobi): 4,00 EUR
Eko taksa  (12-99): 0,15 EUR / dan

Minimalni boravak i dan dolaska

01.01.-01.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
01.06.-15.06.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
15.06.-06.07.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
06.07.-24.08.2019 - Minimalni boravak: 5 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
24.08.-31.08.2019 - Minimalni boravak: 4 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
31.08.-07.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
07.09.-14.09.2019 - Minimalni boravak: 3 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
14.09.-01.01.2020 - Minimalni boravak: 1 dan(a).  Dan dolaska: Svi dani
Molimo pričekajte, rezultati vaše pretrage će se uskoro učitati...Poštovani,
zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu za obiteljski smještaj na otoku Krku. Upravo ćete biti preusmjereni na booking stranicu naše partner agencije kako biste dovršili proces rezervacije.

Veselimo se Vašem dolasku!
Turistička zajednica otoka Krka